Onze welgemeende dank:


Vrienden van de Gilde:


  • dhr. Johan Van Deun
  • mevr. Kathleen Martens
  • dhr. en mevr. Van Meel-Nelen
  • mevr. Verbraeken
  • Zusters H. Vincentius Berkenboom

Vrienden van de Gilde:


dhr. Johan Van Deun
mevr. Kathleen Martens
dhr. en mevr. Van Meel-Nelen
mevr. Verbraeken
Zusters H. Vincentius Berkenboom