Een streepje geschiedenis


Ons koor is ondertussen al meer dan 130 jaar actief in het Waasland. Daarmee zijn we het oudste nog bestaande vocale gezelschap in de Regio. Wat we zo af en toe wel eens durven te vermelden…

Historiek


Sint-Gregoriusgild werd in 1889 opgericht door Florimond Sax. Het verwierf zijn naam na een fusie in 1892 met het Sint-Gregoriuskoor uit de plaatselijke Bisschoppelijke Normaalschool. Van bij de aanvang gemengd, had het koor een dubbel doel. Het mannenkoor luisterde de ‘goddelijke diensten’ op en het gemengd koor verzorgde ‘kunst- en volkscantates’.
Vanaf 1920 is het gemengd koor klaar om grote koorwerken uit te voeren:
Die Schöpfung en Die vier Jahreszeiten van Haydn; Das Paradies und die Peri van Schumann en werken van streekgenoot Edgard Tinel.
Na de dood van Florimond Sax in 1934 wordt Fernand Van Durme de nieuwe dirigent. Onder zijn leiding beleeft het koor zijn grootste bloei en voert het veel werken uit van eigentijdse Vlaamse componisten, waaronder
De Zaligheden van Camil Van Hulse en de oratorii Drama Christi en De Schelde van Peter Benoit. Hijzelf componeerde een Mariaoratorium t.g.v. de vijfigste verjaardag van het plaatsen (en opnieuw vergulden) van het Onze-Lieve-Vrouwbeeld op de kerk. Het hoogtepunt onder zijn leiding was het behalen van de eerste prijs in de internationale koorwedstrijd te Hilversum: het beste koor van Noord en Zuid uit meer dan 90 koren!
In 1951 volgt Robert Hellemond, tevens directeur aan de muziekschool te Hamme, de naar Leopoldstad vertrokken dirigent op. Het 75-jarig bestaan wordt gevierd met de
Missa Sanctis van Jef Van Hoof; uitgezonden door de toenmalige BRTN. 25 jaar later wordt een tentoonstelling over het koor georganiseerd, wordt de Mis in do groot van Beethoven uitgevoerd en heeft er een eeuwfeestconcert plaats.
Pas de vierde dirigent na ruim 100 jaar komt Marc Van den Broeck in 1991 aan de leiding. Onder zijn impuls wordt het koor uitgebreid met veel jonge zangers en wordt het repertoire volledig vernieuwd. Het koor treedt opnieuw regelmatig op, dan eens in een gelegenheidsbezetting (zoals bij het
Requiem van Fauré) of samen met anderen (kerst-concerten in 1996 met De Wase Lijsters en in 1997 met de Koninklijke Harmonie Excelsior).
De 110de verjaardag wordt uitgebreid gevierd. Bij de voltooiing van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk treedt het koor in november 1998 op met de Mariakantorij. In april 1999 volgt een koorontmoeting met De Wase Lijsters en het Sint-Ceciliakoor, beide uit Sint-Niklaas, het Sint-Martinuskoor uit Beveren en het Piuskoor uit Hoogstraten. Sluitstuk van de viering is het dubbel kerstconcert in december.
Na dit jubileumjaar staan Bach en Haydn met zijn Sint-Nicolaasmis op het programma in ‘Bach en andere Heiligen’ en brengt het koor voor de eerste maal aperitiefconcerten in de Salons voor Schone Kunsten. Na het
Requiem van Maurice Duruflé (2002) volgen projecten met andere koren : het kerstconcert met Illucia uit Puurs (2001), ‘Freedom’, een project met negen koren en Harmonie ‘De Kunstvrienden’ dat in de Singel te Antwerpen plaatsvindt (2003) en de gospelconcerten met de wereldvermaarde zangeres Lea Gilmore en Will Tura in het Gentse Kuipke (2004).
Sinds 2005 en tot en met de laatste koorwedstrijd van de provincie Oost-Vlaanderen klasseerde het koor zich in de eerste afdeling. In september 2005 neemt Gregoriusgild deel aan de tweede editie van ‘Freedom’ georganiseerd ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de bevrijding tijdens de Vredefeesten op de Grote Markt.
Sinds het voorjaar van 2006 is Johan De Leenheer dirigent.
De traditie van concerten en uitvoeringen in de Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt verder gezet.
In oktober 2009 wordt de 120ste verjaardag van Sint-Gregoriusgild gevierd met de uitvoering van o.a. het
Gloria van A. Vivaldi.
Op uitnodiging van de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden werkt het koor mee aan enkele edities van het kerstconcert Xmas XL in de Don Boscokerk te Sint-Niklaas.
Een ander succesvol initiatief is de uitvoering van de jazzsuite
Sacred Concert van Duke Ellington in samenwerking met de Big Band van de stedelijke muziekacademie van Sint-Niklaas: in mei 2011 in Bozar Brussel en in januari 2012 in de Casino Sint-Niklaas.
Behalve de vieringen op enkele kerkelijke hoogdagen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het jaarlijkse benefietoptreden in de gevangenis van Dendermonde organiseert het koor ook regelmatig een kleinschalig aperitiefconcert.
In 2014 wordt de 125ste verjaardag passend gevierd met enkele uitvoeringen van de
Carmina Burana van Carl Orff, in de Don Boscokerk, in de Gentse Capitole en in Lochristi.
Het koor programmeert
The Armed Man – A Mass for Peace van Karl Jenkins en The Sunrise Mass van Ola Gjeilo in maart 2016, als bijdrage aan de herdenking van WO I.
Met
A Ceremony of Carols van Benjamin Britten, aangevuld met andere kerstmuziek en begeleid door de harpiste Annelies Boodts, in december 2017, zet het koor ook de traditie van de kerstconcerten verder.
11 november 2018, de 100-jarige herdenking van het einde van ‘de groote oorlog’. De Gilde herneemt -
mede door de vele lovende feedback - het programma van maart 2016. Met succes! Het leidt er toe op zoek te gaan naar andere hedendaagse maar zeer toegankelijke werken. Het resultaat kan u vandaag horen.

My Image